Wolontariat europejski i międzynarodowy

Rodzaj lub miejsce
Znaleziono wszystkich: 8
WolontariatKrótki opisRodzaj lub miejscewww
Camphill am BodenseeOpieka nad dziećmi upośledzonymi umysłowo w ośrodku na terenie Niemiec. By zostać przyjętym, musisz
mieć minimum 19 lat, być zdrowym i dobrze znać niemiecki. Wyjazdy zazwyczaj trwają pół roku, czasem cały rok z wyjątkiem lipca i sierpnia. Masz zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę socjalną oraz kieszonkowe.
wolontariat w Niemczechwww
Friedensdorf InternationalMiędzynarodowa Wioska Pokoju” w Oberhausen w Niemczech to projekt rehabilitacji dzieci, które zostały ranne w wyniku działań wojennych bądź kataklizmów. Trafiają tu maluchy, które wyszły już ze szpitala, ale potrzebują czasu na rekonwalescencję. Aby wziąć udział w tym wolontariacie, musisz mieć co najmniej 18 lat, znać podstawy niemieckiego oraz być zupełnie zdrowym. Twoja praca to pomoc małym rekonwalescentom w codziennych czynnościach – ubieraniu się, jedzeniu itp. Organizator zapewnia ci zakwaterowanie i wyżywienie. Wolontariat trwa 3 miesiące.wolontariat w Niemczechwww
IJGD (Internationale Jugendgemeinschaftsdienste Bundesverein eV – Gesellschaft fur Internationale und Politische Bildnung)IJGD organizuje workcampy, podczas których wolontariusze odnawiają centra edukacji, pomagają w miejskich imprezach rekreacyjnych i pracach konserwacyjnych. W Niemczech obozy trwają od 2 do 4 tygodni, organizowane są od czerwca do sierpnia oraz w czasie Świąt Wielkanocnych. Aby zostać przyjętym, musisz mieć 16-26 lat i być zdolnym do prac fizycznych. Organizator zapewnia ci zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie. Natomiast za podróż płacisz sam. Rocznie wyjeżdża około 1800 osób.wolontariat w Niemczechwww
Internationale JugendgemeinschsaftsdienstInternationale Jugendgemeinschsaftsdienst organizuje kolejny raz program wolontariatu długoterminowego „Wolontarystyczny Rok Socjalny” w obszarze pracy socjalnej i pedagogiki w Niemczech. Projekt skierowany jest dla pełnoletnich osób uczących się, studentów lub absolwentów od 18 do 26 roku życia, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje, poznać nowe instrumenty i metody pracy, pozyskać międzynarodowe doświadczenie zawodowe oraz podnieść swoje kompetencje językowe. Ważnym elementem projektu jest wzbogacenie kompetencji zawodowych i wzmocnienie szans młodych ludzi na rynku pracy w Polsce.wolontariat w Niemczechwww
Markus Gemeinschaft e.V.Praca na farmie. Podczas wolontariatu pomagasz upośledzonym rolnikom w Niemczech. Wskazana znajomość niemieckiego oraz prawo jazdy. Wolontariat trwa przeważnie 3 miesiące. Zapewnione jest zakwaterowanie i wyżywienie oraz kieszonkowe (75 euro). Co roku organizacja potrzebuje 15-20 wolontariuszy.wolontariat w Niemczechwww
Norddeutsche Judend im Internationalen Gemeinschanftsdienst (NIG) e.V.To organizacja skupiająca się na ochronie środowiska w pn.-wsch. Niemczech. Celem jej działań jest też stworzenie młodym ludziom szansy na poznanie innych kultur i wymiany doświadczeń. Tematyka projektów jest bardzo różnorodna (archeologia, agrokultura, kultura, prace budowlane, ochrona środowiska, opieka nad dziećmi). Stowarzyszenie organizuje 3-tygodniowe workcampy. Zapewnione jest wyżywienie i zakwaterowanie. Wymagana jest natomiast znajomość angielskiego, oraz w wypadku opieki nad dziećmi – niemieckiego. Co roku potrzebują około 400 wolontariuszy.wolontariat w Niemczechwww
Open Houses NetworkOpen Houses Network jest organizacją działającą na rzecz konserwacji zabytków we wschodnich Niemczech. Wolontariat może trwać od 2 tygodni do 6 miesięcy. By wziąć w nim udział, powinieneś znać podstawy angielskiego i niemieckiego. Organizator zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie. Podróż i ubezpieczenie we własnym zakresie. Każdego roku pomaga 100 wolontariuszy.wolontariat w Niemczechwww
Wolontariat w NiemczechStrona Niemieckiego Związku Agencji Wolontariatu.wolontariat w Niemczechwww
Tax-Pol-220_1.jpg

Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Dolno__l__ska_Szko__a_Wy__sza_boks_220.jpg
misjaUJ_220_Cezary.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Akademia Leona Koźmińskiego
miniatura
miniatura
 
Polityka Prywatności